Een parel die alle aandacht verdient

Katja van Essen, adviseur V&VN, brengt zorgerf in beeld bij ministerie

 

Via haar buurvrouw komt Katja van Essen in aanraking met het zorgerf. Haar buurvrouw werkt op het zorgerf, zij is adviseur bij de vereniging

voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (V&VN). Na een dagje meelopen is ze zo enthousiast dat ze een mail stuurt naar het ministerie van VWS. ‘Ik vind dat de hoogst verantwoordelijken in de zorg moeten kijken in Putten. Dit verdient gezien te worden, hier kunnen anderen van leren.’

Katja stuurt haar mail naar Anno Pomp, een hoge ambtenaar op het ministerie van VWS. Deze ambtenaar houdt zich bezig met het strategisch beleid rond langdurige zorg. Hij zit dicht bij Hugo de Jonge, de minister van volksgezondheid, welzijn en sport. Anno Pomp is blij met de tip.

 

Imago langdurige zorg

 

Aandacht voor het zorgerf kan effect hebben op het imago van de langdurige zorg, schrijft Katja in haar mail. René en Yvonne van der Leest laten zien wat wél mogelijk is in het huidige zorgklimaat. Je ziet daar verpleeg-kundig leider-schap, ondernemer-schap, goed werkgeverschap, maar ook innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde zorg voor mensen met dementie. Het is echt een parel die meer aandacht verdient.

 

‘René en Yvonne komen zelf uit de zorg, het zijn van huis uit geen bestuurders’, vertelt de adviseur van de V&VN. ‘Ze zijn bevlogen en persoonlijk betrokken bij de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Ze maken hun eigen keuzes, durven van gangbare paden af te wijken, maar doen dat wel beargumenteerd en onderbouwd. Zo durven ze in overleg met de familie enig risico te nemen als dit voor de bewoner meer leefplezier oplevert en aarzelen ze niet om onzinnige zorg of overbodige registraties te schrap-pen. Natuurlijk werkt ook de omgeving waarin ze werken, erg mee. Er zijn in Nederland meer voorbeelden van goede ouderenzorg, maar zo’n mooi voorbeeld als in Putten heb ik nog niet eerder gezien.’

 

“Mijn buurvrouw stond op het punt de zorg vaarwel te zeggen, tot ze ging werken op het zorgerf.”

Het zorgerf is in de ogen van Katja niet alleen een mooie plek om te wonen, maar ook om te werken. ‘Mijn buurvrouw stond op het punt de zorg vaarwel te zeggen, tot ze ging werken op het zorgerf. Hier snappen ze werkelijk waarom mensen in de zorg gaan werken. Als je kiest voor de zorg wil je geluk toevoegen en lijden verzachten. Als je in de reguliere zorg handen tekortkomt en mensen niet de zorg kunt geven die je zou willen, dan gaat het wringen. Dan voeg je geen geluksmomenten meer toe, maar vergroot je soms zelfs het lijden. Medewerkers lijden aan morele stress, ze stompen af of stoppen. En dat terwijl we deze mensen in de zorg zo hard nodig hebben. Op de zorgverblijven en de dagbehandeling In Nijkerk en Putten richt alles zich op het welbevinden van de bewoners, terwijl er tegelijkertijd deskundige aandacht is voor de complexe zorgvraag die eronder zit.’ In de mail roemt Katja ook het ondernemerschap van René en Yvonne. ‘Ze weten hun samenwerkingspartners goed te vinden. Het zijn vooruitstrevende ondernemers die gemeenten, omwonenden, medewerkers, partners uit de eerstelijnszorg en andere betrokkenen mee weten te krijgen.

 

Ze hebben als ondernemer ook geïnvesteerd, daar is moed en lef voor nodig. En elke dag ligt bij hen de vraag op het bord: hoe houden we onze zorgonderneming financieel gezond. Maar hun drijfveer is de liefde voor de mens, niet het geld verdienen. Ook in die zin zijn ze een voorbeeld voor anderen. Tegelijkertijd blijven ze op een sympathieke manier nuchter. Als je hen vraagt naar hun aanpak, zeggen ze: ach, het is eigenlijk best simpel. Dit zorgerf is een prachtig voorbeeld van goede ouderenzorg. Hier kan de zorg in Nederland van leren. Daarom vind ik dat de minister hier op bezoek moet komen!’

Download het artikel van Katja van Essen


Download
Artikel: Een parel die alle aandacht verdient - Katja van Essen
Zorgerf-spread-katja-van-essen.pdf
Adobe Acrobat document 757.9 KB