VRIEND WORDEN

Een sterke vriendenstichting is belangrijk, omdat er betrokkenheid en steun uit de maatschappij nodig zal blijven. Dit ten gunste van de bezoekers en familie en vrienden. Daarom hebben we het initiatief genomen om de Stichting gelukkig ouder worden op te richten. De stichting draagt bij aan het geluk van ouderen op ons erf en initieert projecten zoals het kinder kookcafe.

 

De Vrienden van het Zorgerf zijn ons heel dierbaar. Zij dragen structureel bij aan extra voorzieningen voor bezoekers, nu en in de toekomst. Als u donateur wordt, dan ontvangt u jaarlijkse uitnodigingen voor de open dagen. Ook ontvangt u onze nieuwsbrief en bent u in de buurt, kom gerust langs voor een bakje koffie. Persoonlijk contact vinden we erg belangrijk, we zijn benieuwd naar uw verwachtingen. Want vriendschap komt van twee kanten.

 

Periodieke Machtiging

Met een doorlopende machtiging kunnen wij een betere inschatting maken van het geld dat wij de komende periode ontvangen. Dat stelt ons in staat nu al besluiten te nemen over projecten in het komende jaar. U kunt op elk moment uw donateurschap stopzetten of wijzigen.

 

Steun ons mooie werk! Iedere donatie telt. Voor een periodieke donatie kunt u direct en online ons machtigingsformulier invullen.  

 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid mede door uw donatie.

 

Met hoogachting,

Bestuur Stichting gelukkig ouder worden