ZORGERF BUITEN-VERBLIJF  |  Betrokkenheid familie/vrienden

De partner heeft altijd de gelegenheid om te blijven slapen en het is een plek waar kinderen en kleinkinderen ook graag komen. 

 

Familie is erg belangrijk in de zorg die we willen bieden aan de bezoekers en bewoners van Zorgerf Buiten-Verblijf. In allerlei opzichten is de rol van familie van groot belang voor een goede sfeer in het project en een geslaagd verblijf van de bewoner. Voor de familie kan de zorg overdragen een hele verlichting betekenen. Tegelijkertijd kan het ook moeilijk zijn de zorg uit handen te geven. Zorgerf Buiten-Verblijf biedt zorg waarin u een rol kunt blijven spelen op een manier die ontspannend is!

 

Kamperen

Zo willen we op het Zorgerf ruimte creëren om te kamperen, zodat het mogelijk is om vakantie te vieren met uw familielid. Daarbij horen alle elementen zoals bijvoorbeeld buiten eten en huifkar rijden.