ZORGERF BUITEN-VERBLIJF  |  Medische zorg

 

Zorgerf Buiten-Verblijf heeft een samenwerking met de zorgorganisatie Norschoten, die de huisartsenzorg levert. De huisarts is tevens specialist ouderengeneeskunde en komt wekelijks op het zorgerf langs. Ook de fysiotherapeut, ergotherapie, psycholoog en diëtiste kunnen ingezet worden en zijn ook afkomstig vanuit Norschoten.