zorgerf buiten-verblijf | voor wie

Zorgerf Buiten-Verblijf is bedoeld voor mensen met een vorm van dementie, ongeacht de leeftijd. 

 

Het gaat om dementie in een verder gevorderd stadium. Men kan niet meer zelfstandig thuis wonen. Om op het Zorgerf te kunnen wonen is een indicatie nodig vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), een VV5. 

 

Wij denken dat ouderen die van de natuur houden en/of een boeren achtergrond hebben bij uitstek geschikt zijn voor deze locatie. Het Zorgerf heeft een open karakter. Als mensen sterk de neiging hebben om te gaan dwalen, er veel verzet is om elders te gaan wonen of als er sprake is van agressie, dan is het Zorgerf geen geschikte plek. Voor alle mensen betekent het komen wonen op het Zorgerf een grote stap, waarbij wij u vanzelfsprekend ondersteunen en adviseren.  Mocht u twijfelen of u naaste op zijn of haar plek is bij ons, dan kunt u gerust contact opnemen om dit te bespreken.